જિંદગીની પળો

વહી ગયેલી પળોને વાગોળવી શું કામ?
આવી નથી,પળો,તેની ચિંતાનું શું કામ?
સામે જ છે,સુંદરતાની સર્જાયેલી પળો,
અને હજી બાકી છે,તેને જ,માણી લેને જીવ!!

જીવનનું સત્ય જાણવું અઘરું ક્યાં છે? 
ભૂત-ભવિષ્યને ભૂલી વર્તમાનમાં રાચી લે,
માયાના ચક્કરમાં એ ના ભૂલીશ,ઓ જીવ,
જન્મ્યા એ જવાના,એ સત્યને પણ જાણી લે.

સોમ 
ઓગસ્ટ-2-2021

Shrimad-Bhagvat-Gujarati-As It Is-Skandh-4-Adhyaya-30-શ્રીમદ ભાગવત-મૂળ રૂપે-સ્કંધ-4-અધ્યાય-30

 

INDEX PAGE     PREVIOUS PAGE   NEXT PAGE

ભક્તિરત્નાકરમાં પોઢનારા લક્ષ્મી કરે ચરણસેવા પ્રભુ.

 બ્રહ્માંડના સ્વામી તમને શાની ખોટ? પ્રભુ.

તોયે નટખટ ગોપીઓ હરી ગઇ મન તમારું પ્રભુ.

તેથી,અર્પણ કરીએ અમારું મન તમને પ્રભુ. 

 ભક્તિ પ્રેમથી અમને આપો પ્રભુ.

સોમ
જુલાઈ,29,2021