નનામી મારી નીકળી ગઈ.

આમ ને આમ દિવસો ગયા ને રોજ સાંજ પડતી ગઈ.
શોખ મારતા ગયા ને એક એક જવાબદારી પૂરી થઇ.
સપનાં રુંધાયા અને મુલાયમ હાથ ની રેખાઓ ભુંસાઈ ગઈ.
પૈસો , પ્રતિષ્ઠા ને પરીસ્થિતિ ના ખેલ માં.
સાલી જિંદગી  ઢળતી ગઈ.
સાચા કે સારા હોવાની સજાઓ હર ઘડી મળતી ગઈ.
આ ના કરતા પેલું ના કરતા, ઘરવાળી ની  સૂચનાઓ મળતી ગઈ.
રહેવું હતું અમારે નાના પણ ઉમર એવી વધતી ગઈ.
આમ ને આમ દિવસો ગયા ,
જિંદગી ની  સાંજ પડતી ગઈ.
આંગળી ના વેઢા ગણતા રહ્યા ને આંખો મારી મિંચાઇ ગઈ.
રામ બોલો ભાઈ રામ કહેતા નનામી મારી નીકળી ગઈ.

૨૩- ૦૬ -૧૯.


હોમ

"સોમ સંગ્રહ " માં આપનું સ્વાગત છે..............
સંત કબીર


કબીર ના દોહા


અખો ભગત


નરસિંહ મહેતા


સુંદરકાંડ-રામચરિત માનસ


સદા બહાર ભજનોવધુ માટે સાઈડમાં આવેલ "લેબલ" પર ક્લિક કરો