=’width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1′ name=’viewport'/> SOM-સોમ: સોમસંગ્રહ-13

સોમસંગ્રહ-13


એક કોયલ આંગણા માં રોજ ટહુકી જય છે
"બંધ ઘર ની એ ઉદાસીઓ બધી પી જય છે .

એ કોયલ આંગણા માં રોજ ટહુકી જય છે.
એજ માણસ જિંદગી સહેલી થી જીવી શકે

જે મરણ ના આગમન ની વાત ભૂલી જય છે.
કોઈ પણ હાલત માં ખુશ રહેવાનું મન શીખી ગયું .

એટલે મારા એ બધાં  દર્દ હાંફી જાય છે.
પહોચવા તારા લગી કંઈ ચાલવું પડતું નથી .

પગ તળે થી માર્ગ આપો આપ સરકી જાય છે.
આ અધુરી ઝંખનાઓનું પરાક્રમ છે ભાઈ
રોજ તું મરવા પડે ને રોજ જીવી જાયછે."

                                  "સોમસંગ્રહ"
                                   તા.૩૦-૦૬-11