=’width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1′ name=’viewport'/> SOM-સોમ: સોમ સંગ્રહ -૬(મોટાભાઈ)

સોમ સંગ્રહ -૬(મોટાભાઈ)


કવિતા -મોટાભાઈ ની -


" આતિથ્ય ઘર નું આભુષણ છે "

"બીજાનું સન્માન આત્મ સન્માન છે."

વેચાઈ જવા કરતાં વહેચાઈ જવામાં લિજ્જત છે.

હર ફૂલ મહી ખુશ્બુ પેઠે ખોવાઈ જવામાં લિજ્જત છે.

છે તેમનેજ હક કે એ ચાલી શકે ટટાર,

જેઓં બીજાનો બોજ અમસ્તો ઉપાડે છે.

ના તૂટી જાયઆ ગરદન નામી આભાર ના ભારે 
.
હવે બસ કર,ના કર તું ,મહેરબાની મહેરબાની પર.
.
                                    "સોમ સંગ્રહ "

                        મોટાભાઈ ના પત્ર માંથી