=’width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1′ name=’viewport'/> SOM-સોમ: રસ્તો અનંત નો

રસ્તો અનંત નો

' રસ્તો અનંત નો જોયો ભાઈ
 રસ્તો અલખ નો જોયો ,ને

અનંત માં અટવાયો ,અલખ માં ખોવાયો .
પર્વતો ની હારમાળા ને બર્ફીલા શિખરો
આકાશ માં અટવાયો ભાઈ

હું તો અલખ માં ખોવાયો .
અનંત માં ઈશ્વર ને જોવા 
,
અનંત માં અલખ ને પામવા,,
કૃપા લાલજીની થાય તો 
અનંત માં ઈશ્વર દેખાય 
.
અનંતમાં અટવાયો
 હું તો અનંત માં ખોવાયો                                           "  સોમ "
                               તા.૬-૯-૧૧  સાંજે ૫-૦૦  કલાકે