=’width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1′ name=’viewport'/> SOM-સોમ: મંઝીલ થી ઉંધા.

મંઝીલ થી ઉંધા.
સૌને ખબર છે કે ક્યાં જવુંછે.
છતાં દોડે છે બધા મંઝીલ થી ઉંધા.

ચાલવા માટે ચાલેછે બધા.
ક્યાં થી પહુશે મંઝીલે બધા.

કોઈ નો મળે સાથ ને પકડી લે વાટ,
વાટ તો અવળી છે ક્યાં થી મળે મુકામ.

ભલે હોય માર્ગ જુદા,ને ધામ જુદા.
અંતે તો છે  રસ્તો નિજધામ નો.

આગળ રહેવાની હોડ વાળા,
ડૂબી ગયા સદા.

કોઈ વિરલા વગર હોડે ,
પહુંચી ગયા નિજધામ માં.

                 સોમ 
        ૧૬,નવેમ્બર,૨૦૧૧