=’width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1′ name=’viewport'/> SOM-સોમ: સોમ સંગ્રહ -૩૬

સોમ સંગ્રહ -૩૬


જે હતું બસ એ જ છે,કેવળ નજર બદલાય છે
કઈ જ બદલાતું નથી કેવળ સમાજ બદલાય છે.

જિંદગી ને મોતનો આ સિલસલો ચાલ્યા કરે
આ જન્મ બીજો જન્મ, કેવળ બદન બદલાય છે.

વાર હો તલવારનો કે શબ્દનો એ માર હો
ઘા પડે છે બેઉમાં કેવળ અસર બદલાય છે.
એ જ રસ્તા એ જ કેડી જ્યાં હતા એ ત્યાં જ છે
કાફલા ચાલ્યા કરે બસ ત્યાં કદમ બદલાય છે.

શું નવાબી ઠાઠ થી રહેતો હતો 'અક્ષર'
હવે,ખૂબ અગવડ છે છતાં પણ ક્યાં કબર બદલાય છે?

સુભાષ પંચોલી.