=’width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1′ name=’viewport'/> SOM-સોમ: પગ ઘુંઘર બાંધ મીરા નાચી રે -સ્વર-ઐશ્વર્યા મજુમદાર

પગ ઘુંઘર બાંધ મીરા નાચી રે -સ્વર-ઐશ્વર્યા મજુમદાર

પગ ઘુંઘર બાંધ મીરા નાચી રે નાચી રે મીરા નાચી રે

મૈં તો મારા જન્માક્ષરમાં- 
હરિવરજીને એક પલકમાં એક ઝલકમાં લીધા હૃદયથી વાંચી રે -- પગ ઘુંઘર બાંધ મીરા

મારા બારે બાર ખાનામાં મોરપીંછ ને મંજીરા છે 
મુરલીયાના સપ્ત છિદ્રમાં મીરા મીરા મીરા છે 
રોમ રોમનાં રંગ મહેલમાં -મીરા કુંવારી કાચી રે -- પગ ઘુંઘર બાંધ મીરા 

મારા આ જન્મારા પુરતો -એક જ તુલસી ક્યારો રે
પળપળના આ પાંદડે પાંદડે શ્યામ સદાયે મારો છે 
જનમ જનમની દાસી મીરા રાજી રાજી રાજી રે -- પગ ઘુંઘર બાંધી મીરા 

મૈં તો મારા જન્માક્ષરમાં 
હરિવરજીને એક પલકમાં એક ઝલકમાં લીધા હૃદયથી વાંચી રે -- પગ ઘુંઘર બાંધ મીરા

ઋણસ્વીકાર-ઇન્ટરનેટ