=’width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1′ name=’viewport'/> SOM-સોમ: Gujarati Bhajan-Narsinh Mehata-ગુજરાતી ભજનો-નરસિંહ મહેતા-૪૦.

Gujarati Bhajan-Narsinh Mehata-ગુજરાતી ભજનો-નરસિંહ મહેતા-૪૦.


કાનજી તારી મા કહેશે પણ અમે કાનુડો કહેશું રે.
એટલું કહેતા નહી માને તો ગોકુળ મેલી દેશું રે... ………….કાનજી તારી મા....


માખણ ખાતાં નહોતું આવડતું મુખ હતું તારૂં એંઠુ રે.
ગોપીઓએ તારું ઘર કેરાણુ જઈ ખુણામાં પેઠું રે…………... .કાનજી તારી મા....


ઝુલણી પહેરતાં નહોતું આવડતું અમે તે દી' પહેરાવતાં રે.
ભરવાડોની ગાળ્યું ખાતો અમે તે દિ' છોડાવતાં રે…………. કાનજી તારી મા....


કાલો ઘેલો તારા માત-પિતાનો અમને શેના કોડ રે.
કરમ સંજોગે આવી ભરાણા આંગણાં જોડાજોડ રે…………... કાનજી તારી મા....


ઘૂટણીયા ભેર હાલતો ચાલતો બોલતો કાલું ઘેલું રે.
ભલે મળ્યા મહેતા નરસિંહના સ્વામી પ્રેમ ભક્તિમાં રેલું રે…...કાનજી તારી મા....