=’width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1′ name=’viewport'/> SOM-સોમ: રામ કા ગુનગાન કરીએ-લતા અને ભીમસેન જોષી

રામ કા ગુનગાન કરીએ-લતા અને ભીમસેન જોષી


રામ કા ગુનગાન કરીએ,
રામ પ્રભુ કી  સભ્યતા કા  ભદ્રતા કા ધ્યાન કરીએ.

રામ કે ગુણ ગુણ ચિરંતન,
રામ ગુણ સુમિરન રતન ધન,
મનુજતા કો કર વિભૂષિત ,મનુજતા ધનવાન કરીએ.

સગુણ બ્રહ્મ,સ્વરૂપ સુંદર,
સુજન રંજન ભૂપ સુખકર,
રામ આત્મા-રામ આત્મા-રામ કા સન્માન કરીએ-


અનુક્રમણિકા ના પાન પર જવા અહી ક્લિક કરો.