=’width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1′ name=’viewport'/> SOM-સોમ: જિંદગીની પળો

જિંદગીની પળો

વહી ગયેલી પળોને વાગોળવી શું કામ?
આવી નથી,પળો,તેની ચિંતાનું શું કામ?
સામે જ છે,સુંદરતાની સર્જાયેલી પળો,
અને હજી બાકી છે,તેને જ,માણી લેને જીવ!!

જીવનનું સત્ય જાણવું અઘરું ક્યાં છે? 
ભૂત-ભવિષ્યને ભૂલી વર્તમાનમાં રાચી લે,
માયાના ચક્કરમાં એ ના ભૂલીશ,ઓ જીવ,
જન્મ્યા એ જવાના,એ સત્યને પણ જાણી લે.

સોમ 
ઓગસ્ટ-2-2021